Verksamhetsflytt

Att flytta industrier, sjukhus och andra mer komplicerade verksamheter kräver stor erfarenhet, kunskap och planering. Varje verksamhetsflytt är unik och måste ske med så lite störning som möjligt för den ordinarie verksamheten. Vad kräver din verksamhet när det kommer till specialutrustning, logistik, säkerhet och delaktighet från personalen?

Du behöver en flyttfirma med kunskap och erfarenhet av stora och komplicerade verksamhetsflyttar. Vi har flyttat vårdföretag, datahallar, tunga industrier, bibliotek och många andra verksamheter från en ort till en annan. Det har lärt oss vikten av att alla berörda känner till flyttplaneringen och att verksamheten kan fungera som vanligt igen så fort som möjligt – att personalens stillestånd blir så litet som möjligt.

Vi är vana att flytta stora mängder gods på kort tid – där utrymmet för misstag är minimalt. Tillsammans med verksamhetsledningen planerar vi vad som ska göras och lägger upp flytten så att det stör så lite som möjligt. Med vår erfarenhet och stor engagemang från alla inblandade kan vi göra så att verksamhetsflytten känns enkel. Nyckeln till framgång är att ta fram en tydlig plan, informera dem som berörs och (ofta) genomföra flytten utanför ordinarie arbetstid.

Du kan behöva:

  • Kranbilar för att lyfta tung utrustning
  • Specialfordon för känsliga transporter
  • Utvändiga hissar eller annan specialtransport
  • Säkerhetsvakter och säkerhetskontrollerad flyttpersonal
  • Tillståndskrav från myndigheter för att hantera vissa transporter
  • Se över leasingavtalen för vissa större inventarier

Dags för nya investeringar?

Det kan vara både kostsamt och tidsödande att flytta större inventarier, så ta tillfället i akt och se över leasingavtalen och eventuella investeringsbehov i god tid innan flytten. Om en ny maskinpark kan driftsättas i de nya lokalerna kan verksamheten fortgå så gott som utan driftstopp, samtidigt som demonteringen i de gamla lokalerna kan överlåtas till köparen. Det sparar både tid, pengar och miljö.

Gå igenom alla inventarier och bestäm vad som ska säljas, skänkas eller återvinnas innan verksamhetsflytten. Det kan ge dig en bra bild av vilka behov ni har i de nya lokalerna och vilka nya investeringar ni behöver göra. Vi kan självklart även ordna magasinering eller demontering av gods som inte ska med i flytten. Vi har lager i Stockholm, Göteborg, Örebro och Jönköping.

För flyttfirma Stockholm kan du läsa mer här

Vill du att vi kontaktar dig?

  • Lämna gärna ett meddelande så kontaktar vi dig snarast.

  • Vi värnar om din integritet. De uppgifter du lämnar här använder vi endast för att hantera det här ärendet. Läs mer i vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.