Avveckling

När en större verksamhet ska flytta eller läggas ner medför det alltid en hel del hantering av gods, bråte och avfall. För att allt ska gå rätt till gäller det att ha en plan att arbeta efter. En hel del kan troligtvis säljas på andrahandsmarknaden, annat skänkas bort för återanvändning och resten måste källsorteras och återvinnas.

Vi har stor erfarenhet av återvinning och att bidra till ett hållbart samhälle. Genom oss kan du säkerställa att så mycket som möjligt av dina inventarier och mindre prylar kommer till användning igen – eller i varje fall återvinns på bästa sätt. Givetvis kan vi också hantera ditt farliga avfall och transportera bort det enligt konstens alla regler.

Åtgärder och miljörapporter

Tillsammans går vi igenom vad som behöver göras och i vilken ordning. Den plan vi tar fram anger omfattning, tidsplan och kostnader.

Sedan skrider vi till verket och försöker avyttra så mycket som möjligt och resten körs iväg för materialåtervinning eller i undantagsfall deponi. Genom hela avvecklingen lämnar vi löpande rapporter, så att du hela tiden har kontroll över vad som händer.

Efteråt sammanställer vid resultaten i en rapport, som du också hittar viktig information till företagets miljöredovisningar.

Vi är certifierade för ISO 9001 och ISO 14 001.

Hemliga dokument

Vi har säkerhetsklassad personal som kan destruera dina gamla arkiv och konfidentiella papper på ett säkert sätt.

Vill du att vi kontaktar dig?

  • Lämna gärna ett meddelande så kontaktar vi dig snarast.

  • Vi värnar om din integritet. De uppgifter du lämnar här använder vi endast för att hantera det här ärendet. Läs mer i vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.