Ett genuint miljöengagemang

För oss som transportföretag är det oundvikligt att vi påverkar miljön och därför är det extra viktigt att vi analyserar hur vi kan minska vår belastning på miljön och våra klimatavtryck. Miljöarbetet är en aktiv och naturlig del av vår dagliga verksamhet och genomsyrar alla led i vår organisation. Vi granskar, följer upp och omarbetar hela tiden vår miljöpolicy, så att den bli så bra som möjligt. Klimat och miljö är en prioriterad fråga – för vi vill vara klimatsmarta.

Du kan lita på att Carrier har ett äkta engagemang i miljöfrågor. Vi väljer exempelvis fordon och andra produkter ur ett miljöperspektiv och alla våra chaufförer är utbildade i eco-driving.

Vi är självklart miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14 001.

Vi jobbar för en bättre miljö

Transporterna är givetvis det som har störst miljöpåverkan i vårt företag. Därför minskar vi konstant våra utsläpp, genom att bara köpa miljögodkända fordon, öka andelen fordon som drivs av alternativa bränslen och utbilda våra chaufförer i eco-driving.

Vår trafikledningen arbetar utifrån ett miljö- och effektivitetsperspektiv. Det innebär exempelvis att vi samlastar våra transporter så ofta det är möjligt och använder gps-styrning för att få fram kortast möjliga körsträcka. Den gröna tråden som genomsyrar vår verksamhet finns även bland de tjänster vi erbjuder, exempelvis återvinning & recycling och vid avvecklingar.

Fler exempel på vårt miljöarbete:

 • Vi källsorterar allt internt avfall.
 • Vår miljöpolicy är en viktig del i verksamheten.
 • Vi väljer miljöanpassade drivmedel, däck och oljor.
 • Vi prioriterar miljömärkta produkter vid nya produktinköp.
 • Vi omlastar vid våra lager för att kunna samköra så mycket som möjligt.
 • Vi strävar efter minskad användning av energi och material vid våra anläggningar.
 • Vi utvecklar ständigt vår dokumenthanteringen för att minska pappersförbrukningen.
 • Vi kontrollerar alltid våra nya underleverantörers miljöpolicy.
 • Vi deltar i projektet Clean Truck Stockholm.

Vill du att vi kontaktar dig?

 • Lämna gärna ett meddelande så kontaktar vi dig snarast.

 • Vi värnar om din integritet. De uppgifter du lämnar här använder vi endast för att hantera det här ärendet. Läs mer i vår integritetspolicy.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.